Laat je innerlijke kind spreken en wees creatief!

Steeds meer mensen zoeken in de huidige tijd de rust en ruimte op in de natuur. We laden ons graag op middenin het groen. Vele andere mensen zijn sportief en komen op deze manier tot zichzelf of men luistert of maakt bijvoorbeeld muziek.

Het is voor elk mens belangrijk om een beetje ‘kind’ te blijven en aandacht te blijven houden voor het spontane en speelse gevoel in ons leven. We moeten dagelijks al zo veel, er staat al zo veel in onze agenda, maar onze geest moet echter ook tot rust komen.

Als jij creatief bezig bent, dan kom jij in een ‘flow’ van ontspanning en plezier terecht.  Creativiteit is overigens een breed begrip en het enige dat hierbij telt, is dat je iets doet wat je blij maakt en wat jou ontspanning geeft. Houd jij van visuele meditaties of vind je het schrijven van gedichten heerlijk? Maak of luister je graag muziek of heb je juist zo ontzettend veel plezier in het maken van theater? Schilder je graag of houd je van een prachtige natuurwandeling? Doe dit dan!

Wanneer je merkt dat je geest oververmoeid raakt, maak dan gebruik van deze ‘hulpbronnen’. Probeer juist dán uit je hoofd te komen, ook al is dit vaak lastig. Probeer jezelf af te leiden door iets te doen wat je een positieve ‘vibe’ geeft en doe dan vooral iets waarbij je niet meer kúnt denken. We weten immers allemaal dat bijvoorbeeld tijdens het hardlopen onze gedachten geen stand houden en dat we na de tijd ons een stuk meer ontspannen voelen, maar ditzelfde geldt bij het maken van muziek en het opvoeren van een toneelstuk.

Probeer eens uit wat jou blij maakt en ontspanning geeft, zeker wanneer je je overprikkeld voelt, je gespannen bent of je simpelweg niet fijn voelt. Schakel dan niet over op Netflix, lees geen studieboek meer en blijf ook niet achter je laptop zitten, maar verzet letterlijk en figuurlijk je gedachten door iets te doen dat haaks staat op jouw ratio. Maak een creatief uitstapje in de geest!

https://coachrobin.nl/
Getagd: / / / / /

Archeologisch onderzoek nodig?

Transect is een erkend archeologisch adviesbureau. Met meer dan 2000 efficiënt en resultaatgericht uitgevoerde archeologische onderzoeken door heel Nederland, is Transect een ervaren en betrouwbare partner op archeologisch gebied. In dit artikel leest u kort over het archeologisch onderzoek van Transect, het werk met een Programma van Eisen en de archeologisch onderzoek kosten. Voor aanvullende informatie verwijzen we u naar transect.nl.

 

Archeologisch onderzoek

Een onderzoek wordt meestal gestart wanneer uit een beoordeling blijkt dat een plek archeologisch belangrijk materiaal en sporen bevat. Wettelijke voorschriften bepalen dat bij voldoende wetenschappelijk belang, er voldoende tijd en middelen worden geïnvesteerd om te zorgen dat de informatie goed wordt vastgelegd en niet verloren gaat.
In de archeologie wordt bij voorkeur een plaats niet opgegraven als er geen sterke reden is om dit te doen. De achterliggende gedachte is dat toekomstige archeologen over betere methoden en gereedschappen zullen beschikken. Als een archeologische vindplaats desondanks bebouwd moet worden, kiezen onderzoekers ervoor om zoveel mogelijk grondsporen te registreren en te documenteren, en opgegraven archeologisch materiaal te conserveren voordat het verloren gaat door bijvoorbeeld rottingsprocessen. Dit vereist een professioneel fysiek onderzoek dat wordt uitgevoerd door een ter zake kundig team, met als doel het onderzoeken, vastleggen of conserveren van archeologische artefacten of cultureel erfgoed.Het vondstmateriaal moet volgens de wet na onderzoek in provinciale depots worden opgeslagen. Voor watervondsten zoals bij scheepsarcheologie, bestaat een speciaal depot. De onderzoeksuitslagen worden geregistreerd in digitale databases.

 

Programma van eisen

Het Programma van Eisen is een door de overheid verplicht document dat nodig is voor graafwerkzaamheden. Voorbeelden van enkele onderzoeken waarvoor het document nodig is, zijn:

  • Archeologische begeleiding: dit type onderzoek wordt toegepast bij civiele graafwerkzaamheden om te bepalen of de plek van archeologisch belang is. Elke ontdekking wordt veiliggesteld zodat het kan worden gebruikt in toekomstig onderzoek.
  • Opgravingen: dit kan gezien worden als het chirurgische aspect van archeologie. Opgravingen kunnen geclassificeerd worden als geplande opgraving, als noodopgraving of toevalsvondst. De opgravingen worden uitgevoerd door een archeologisch team met de bijbehorende uitrusting, zoals een graafmachine. Het team kan op basis van de ruime ervaring inschatten hoe lang een opgraving gaat duren. Dit hangt niet alleen af van de grote van de onderzoekslocatie, maar ook van de complexiteit, zoals het aantal perioden waaruit resten bewaard zijn, en tot welke diepte

 

Archeologisch onderzoek kosten

Een opgraving kost tijd en geld, maar een opgraving kan ook voldoening opleveren en positieve publiciteit. De ervaring leert dat de resultaten van het onderzoek interessant kunnen zijn voor de lokale pers, en soms ook voor latere gebruikers die waarde hechten aan een plek met historie.
Elke opgraving heeft een andere prijs. Daarbij spelen factoren zoals grootte en omgeving van het op te graven gebied. Wettelijk is vastgesteld dat de aanvrager van de vergunning voor de kosten opdraait. Soms is verkennend onderzoek nodig met proefsleuven, boringen en/of grondradar om een beter beeld te krijgen.

Om niet voor onaangename verrassingen te komen staan, is het verstandig tijdig een offerte aan te vragen. Transect kan voor u adviseren en een inventariserend bureauonderzoek uitvoeren, desgewenst gevolgd door kleine proefonderzoeken, of een complete opgraving.
Stuur voor meer informatie een mail naar informatie@transect of bel onze hoofdvestiging in Nieuwegein op 030-7620705.

https://transect.nl/
Getagd: / /