My Life Online
Image default
Onderwijs

Zo moet je les geven

Het Nederlandse onderwijssysteem, zelf denken we dat het erg goed is, maar vergeleken met andere landen is er nog genoeg progressie te boeken. Met name vergeleken met de Aziatische en scandinavische landen is er een groot verschil. Het land dat het het allerbeste doet is Finland. Het Scandinavische land heeft een heel eigen manier van lesgeven, dus wat zouden we daarvan kunnen leren? Als we hier een antwoord op hebben kunnen we bijvoorbeeld een coach in het onderwijs of een docent wellicht ook op deze manier les laten geven.  

 

Een kind kind laten zijn 

Het allereerste verschil zit hem in de start. In Nederland willen we al erg snel dat onze kinderen dingen leren, in Finland kijken ze hier ander tegenaan. Zo is er voor de Finse kinderen veel meer ruimte om te spelen omdat ze geloven dat een kind niet te vroeg bezig moet zijn met leren en werken en niet alles gericht moet zijn op de cognitieve ontwikkeling. De leerplicht begint voor de Finse kinderen pas als ze zeven jaar zijn en duurt negen jaar, tot hun zestiende dus. Als de kinderen dan beginnen met rekenen en taal, wordt er nog steeds erg op gelet dat niet alles daaruit zal bestaan. Zo blijft er gedurende de hele schoolloopbaan erg veel aandacht voor sport, kunst en cultuur.  

 

Twee grote verschillen 

Ook is opvallend dat in Finland de twee steunpilaren van het Nederlandse schoolsysteem juist niet worden gebruikt. In Finland geloven ze er namelijk in dat toetsen niet werkt. Tot je zestiende is het normaal om in Finland geen enkele vorm van toetsen of examens te krijgen. Ook heb je tot die tijd geen profiel- of studiekeuze hoeven maken. De andere overtuiging die we in Nederland niet delen, is dat er niet teveel lesgegeven moet worden. Vaak zullen de leerlingen niet meer dan drie of vier lessen van drie kwartier op een dag krijgen en hebben ze de langste pauzes van Europa. Daarnaast hebben ze ook relatief lange vakanties. De overige tijd moeten de docenten zich verbeteren zodat ze betere en efficiëntere lessen kunnen geven en dit blijkt dus te werken.  

 

Wat we ermee kunnen doen 

Het niet toetsen en wel ontwikkelen van de docenten blijkt dus een erg goede manier te zijn om kinderen les te geven. Wellicht is het verstandig in Nederland, ondanks dat het tegen onze klassieke blik van lesgeven ingaat, toch een beetje van deze Finse wijze over te nemen. Dit begint bij de docenten en leerlingen didactisch Coachen en bij de inspectie een plan voorleggen waarin toetsing niet voorkomt.  

https://septemberonderwijs.nl/training-coachen-in-het-onderwijs/